Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2010

mandarynka
18:43
6653 d59f
Tags: smile
Reposted fromhandstandsforyou handstandsforyou

March 22 2010

mandarynka
22:46
Tags: outside smile sky
Reposted byrorqualmaru rorqualmaru

March 14 2010

mandarynka
12:53
bubbles!
Tags: cutest fun smile
Reposted bylornzEpicurusLeo0oillgresimadeleinenefreteteimagann

March 08 2010

mandarynka
21:37
minęły już ponad dwa tygodnie, a ja nadal mam wrażenie, że za dużo w moim życiu 'ja pierdolę' i 'o-boże-to-mnie-przerasta'. ludzie wokół chętniej wychodzą z krytyką niż ze wsparciem, bo przecież krytykować jest o wiele prościej.
marzy mi się tylko początek wiosny. ciepły, zielony, kolorowy. marzy mi się dużo wolnego czasu i podróż do ciepłych krajów. czyli nie do skandynawii. marzy mi się poukładanie wszystkich spraw. na półki. równo w rządkach. a to czego nie chcemy to już. do śmietnika. i po sprawie. a jak ktoś mi będzie w śmieciach grzebać to poszczuję szczeniakiem sąsiadów.
m. powiada, że potrzeba czasu. nie bronię. czas to ważny lek znieczulająco-rozwojowy. podobno w odpowiednich dawkach działa. i wcale nie jest taki drogi. chyba, że ktoś ma za dużo niespożytej energii, którą musi wyładować. wtedy czas go zabija. zresztą. kto to powiedział, że 'zabijając czas zapominamy, że to czas nas powoli zabija'? jak na złość kojarzy mi się to z hemingway'em. zupełnie nie wiem dlaczego.

szkoda, że nie można przywiązać sobie do pleców setki baloników, złapać się za ręce i odlecieć gdzieś daleko. zacząć wszystko od zupełnie nowa.
Tags: smile txt me
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl