Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2011

mandarynka
23:00
zupny detox dobiegł końca.
— m.
Tags: quote
Reposted bygorzkaczekoladawarehouseaankamylovepanizwasemRaspberryCocainepawilonmartwychpragnienzmorasilence24hasandradiedrunk

March 02 2011

mandarynka
23:19
- (...) nadal mi się podobasz.
- Nawet jak jestem głupia i nic nie wychodzi mi tak jak powinno?
- Tak. Zwłaszcza wtedy.
— z rozmowy z K.
Tags: <3 me quote

February 28 2011

mandarynka
10:15
'i've said this before and i'll say this again: aquaman sucks.'
Tags: TBBT quote
Reposted byhedgy-hoggyjusttynaajajeczko

February 17 2011

mandarynka
21:49
m.: Chcę wstać jutro rano i pobiegać.
A: środek zimy, minus osiemset na zewnątrz, bieżnia nieczynna...
m.: Popierdalać będę po parku. To znaczy taki mam zamiar. JEŚLI wstanę.
A: Park też nieczynny! W parku przeprowadzają inwentaryzację wiewiórek! Nie wolno biegać XD
— z wieczora.
Tags: me quote
Reposted byszczypcik szczypcik

February 15 2011

14:22
Reposted fromzuuu zuuu viazur887 zur887
mandarynka
11:44
7259 2c3d
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Tags: movie quote
Reposted fromhalucine halucine via60B 60B
mandarynka
11:43
7633 d59d
Tags: movie quote
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viainina inina

February 09 2011

mandarynka
23:17
exactly.
Reposted fromnefretete nefretete viadrozdzi drozdzi
mandarynka
23:12
1426 f0c0
Tags: movie quote
Reposted fromdailystuff dailystuff viazur887 zur887

February 08 2011

mandarynka
00:00
Każdy człowiek ma wspomnienia, których nie ujawniłby nikomu oprócz własnych przyjaciół. Ma on także inne myśli, których nie ujawniłby nawet swoim przyjaciołom, aby pozostały sekretem dostępnym tylko dla niego. Ale istnieją także inne kwestie, których człowiek boi się oznajmić nawet samemu sobie. Każdy porządny człowiek ma kilka takich myśli, które są gdzieś ukryte w głowie.
— Fiodor Dostojewski
Tags: quote books
Reposted fromargothiel argothiel

February 07 2011

mandarynka
21:57
8666 70d6
Tags: movie quote
Reposted byoctavianusrzekomynaida42suzievanilla

February 06 2011

mandarynka
23:17
4002 dcd3
Tags: movie quote
Reposted fromdansemacabre dansemacabre viajajeczko jajeczko
mandarynka
22:58
6226 08a5
Tags: movie quote
Reposted fromlipcoweczeresnie lipcoweczeresnie viazur887 zur887
mandarynka
02:12
8364 6dc8
Tags: movie quote
Reposted frompepperpot pepperpot viainmyveins inmyveins
mandarynka
02:10
Nudno jest tu bez ciebie. Nudno
do obłędu...
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewka, "Bez ciebie".
Tags: quote

February 04 2011

mandarynka
20:18
7505 798e
Tags: movie quote gif
Reposted frompaproshek paproshek viapsikusrene psikusrene
mandarynka
20:09
8283 4045
Reposted fromchicaloca chicaloca viaclassicLady classicLady
mandarynka
20:05
Tags: TBBT movie quote

February 03 2011

mandarynka
20:58
3504 c925
Tags: quote
Reposted fromhalucine halucine vianaida42 naida42

February 01 2011

mandarynka
00:45

patrz w oczy, które należą tylko do Ciebie.

Tags: quote
Reposted frommnu mnu viatarat tarat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl