Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2010

mandarynka
11:01
FABRICATI DIEM, PVNC.
— t.pratchett ''straż! straż!'

April 07 2010

mandarynka
09:58
Mówił też, że lubi mój śpiew. Wszyscy inni uważali, że przypomina stado sępów, które znalazły zdechłego osła.
— Pratchett 'Piramidy'
Reposted byzycienakrawedzicherrycoke

March 10 2010

mandarynka
19:54
Była jednak za duża na złodziejkę, zbyt uczciwa na skrytobójczynię, zbyt inteligentna na żonę i zbyt dumna, by podjąć jedyną powszechnie dostępną damską profesję.
Dlatego została wojowniczką.
— T. Pratchett 'Blask fantastyczny'
Reposted byzycienakrawedziconsequencealmostloverziomalonjustinekwiolustaka-jedna-jaawakenmarionettemrymrumruJeanettepkz451jammpamparejrasup0savorczeresniejagnafreyjapiranialonaqmelisazabkadiedrunkinversofeatherrRaspberryCocainepawilonmartwychpragnienspis-rzeczy-ulubionychfabulous-lazyparadoksliarskiksdessycalifornia412novo-cainenecromancermakingmoviesdisorderlyi-the-wildArwenUndomielfinnyfinnymemslilywasherecryingangelczochrakrimacooffeefrendzelimparfaitementannceyartlinpetkaa
mandarynka
18:07
A bogowie mieli w zwyczaju odwiedzać domy ateistów i wybijać im szyby.
— T.Pratchett
Reposted fromdansemacabre dansemacabre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl