Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2011

mandarynka
10:16
Tags: books motywator !
Reposted fromcube cube

February 21 2011

mandarynka
10:47
5885 7dbb
Tags: motywator
Reposted fromlexi lexi via37percent 37percent

February 19 2011

mandarynka
12:31
I like this part the most.
Just like myself behind the window yay~
Tags: motywator
Reposted fromdramamachine dramamachine viacareful careful
mandarynka
12:30
1849 d41b
Tags: motywator
Reposted fromsavor savor viacareful careful
mandarynka
12:30
Tags: motywator
Reposted frommirriam mirriam viacareful careful

February 15 2011

mandarynka
14:21
9910 2b8e 500
Tags: ! motywator fun
Reposted fromopuszek opuszek viatediousuncle tediousuncle

February 04 2011

mandarynka
20:20
0620 5550
xD
Tags: motywator life
Reposted fromaequitas aequitas via37percent 37percent

February 01 2011

mandarynka
00:49
10 najtrudniejszych rzeczy na świecie:

1.) Wstać rano od razu kiedy dzwoni budzik bez przestawiania go na jeszcze 5 minut dłużej

2.) Wnoszenie śmieci w zimne dni

3.) Otworzenie pliku z magisterką

4.) Nie sprawdzenie maila przez tydzień jeśli mamy kompa podłączonego do internetu

5.) Telefon do promotora z którym powinniśmy porozmawiać na dyżurze

6.) Nauka do egzaminu kiedy wiemy że mamy jeszcze nie obejrzane odcinki serialu

7.) Odmowa wyskoczenia na piwo w piątkowy wieczór ze znajomymi choć mieliśmy się uczyć/ pisać

8.) Wyjście z zupy po 15 minutach tak jak sobie obiecaliśmy

9.) Przerwanie rozmowy na gg by zacząć się uczyć

10.) Uczenie się.
Reposted fromzpopk zpopk viasavor savor

May 15 2010

mandarynka
16:11
z serii: nie, to wcale nie do ciebie, a jeżeli tak to odczytałeś to twój problem ;P
Tags: motywator
Reposted bycl-agLeonethegirlwiththedarkside

May 13 2010

mandarynka
12:27
0294 6545 500
Tags: <3 motywator
Reposted fromkejtowa kejtowa viasavor savor

May 10 2010

mandarynka
20:55
to śrubkę już mam. teraz poproszę o śrubokręt.
Tags: motywator
Reposted fromanks anks viadelikatnienie delikatnienie
mandarynka
00:07

May 07 2010

mandarynka
14:27
-otwórz!
-Nie ma mnie!Pojechałam do Peru!
-No to otwórz bo muszę ci podlać kwiaty!
Reposted fromjdeg jdeg viaikropka ikropka
mandarynka
10:14
6599 5f94
!
Tags: motywator
Reposted fromamelia amelia viaikropka ikropka

May 05 2010

mandarynka
08:37
1450 866a
Tags: life motywator
Reposted fromsavor savor
mandarynka
05:07
5278 2668
Tags: life motywator
Reposted byikropkakalinarorqualmaru

April 25 2010

mandarynka
21:30
2851 b71b
Tags: motywator
Reposted fromprincesse princesse viapeache peache

April 24 2010

mandarynka
06:57
9766 6b26
Tags: motywator life
Reposted byfascynacjemeemkou-andricl-agrorqualmarujujeczkathegirlwiththedarksidethegirlwiththedarkside
mandarynka
06:43
no. it won't.
Tags: motywator
Reposted byrorqualmaruthegirlwiththedarksidethegirlwiththedarkside

April 23 2010

15:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl