Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2010

mandarynka
10:23
0824 3f3f 500
zazdroszczę mu. tych wszystkich czasów, ludzi i dni w drodze.
Tags: kerouac
Reposted byNelrawlison Nelrawlison
mandarynka
10:20
0779 0e00 500
jack kerouac 'on the road'. <3
Tags: kerouac books

March 12 2010

mandarynka
09:55
ganiali razem jak opętani po mieście, zachwycając się wszystkim dokoła, jak to wówczas mieli w zwyczaju, a co później stało się o wiele bardziej smutne, puste i nasuwające refleksje. ale wtedy jeszcze tańczyli na ulicach, jakby mieli kuku na muniu, a ja kuśtykałem za nimi, tak jak przez całe życie kuśtykam za fascynującymi mnie ludźmi, bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy "oooo!"
— jack kerouac 'w drodze'.
Reposted byikarisavortilfeldighetmadinsaneopuszekTeereastfuzurowfelickamearya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl