Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2011

mandarynka
23:21
5855 6810
Tags: home books
Reposted fromelenn elenn

February 27 2011

mandarynka
10:19
mandarynka
10:16
Tags: books motywator !
Reposted fromcube cube

February 19 2011

mandarynka
12:33
0584 73ed
Tags: hme books
Reposted frombookinistka bookinistka

February 08 2011

mandarynka
00:00
Każdy człowiek ma wspomnienia, których nie ujawniłby nikomu oprócz własnych przyjaciół. Ma on także inne myśli, których nie ujawniłby nawet swoim przyjaciołom, aby pozostały sekretem dostępnym tylko dla niego. Ale istnieją także inne kwestie, których człowiek boi się oznajmić nawet samemu sobie. Każdy porządny człowiek ma kilka takich myśli, które są gdzieś ukryte w głowie.
— Fiodor Dostojewski
Tags: quote books
Reposted fromargothiel argothiel

February 07 2011

mandarynka
23:38
Tags: art fun books !
Reposted fromashe ashe viamist-ery mist-ery
mandarynka
22:10
Tags: books
Reposted frommirriam mirriam via37percent 37percent

February 06 2011

mandarynka
21:16
1246 fb88
love that room! space for pictures, books ans light! ^^
Tags: home books
Reposted fromsweethome sweethome viatiramisu tiramisu
mandarynka
21:16
3628 1c98
Tags: home books
Reposted frommiddea middea viatiramisu tiramisu

February 05 2011

mandarynka
23:50
5455 282a
Tags: home books
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viatrup trup

January 27 2011

mandarynka
20:31

January 26 2011

mandarynka
18:41
2692 13c4
Tags: books !
Reposted fromthemightym themightym viatarambambam tarambambam

May 14 2010

mandarynka
22:35
Tags: books
Reposted fromjabberwock jabberwock viadome dome
mandarynka
09:55
4106 70d3
i'm your book
Tags: books

May 13 2010

mandarynka
12:52
1919 eb31

Read instead

Tags: books
Reposted fromsawb sawb
mandarynka
12:37
Szczęśliwe zakończenie było najbardziej absurdalnym z kłamstw, w jakie wierzyła bez zmrużenia oka.
(...)
Żadnego pytania o to, ile czasu trwa miłość czy szczęście w owym zawsze, dzielącym się przecież na oddzielne życia, lata, miesiące. Dni nawet. Zanim przyszedł nieuchronny kres - między nimi - Nikon nie dopuszczała myśli, że bohater mógł utonąć razem ze statkiem dwa tygodnie później na skutek zderzenia z rafą koło Nowych Hebryd. Albo że bohaterkę przejechał samochód trzy miesiące potem. Albo też, że wszystko to zdarzyło się inaczej, na tysiące różnych sposobów: ktoś spotkał pierwszą kochankę, ktoś poczuł urazę albo wstręt, ktoś wolał się cofnąć. Ile nocy pełnych łez, milczenia i samotności nastąpiło po tym pocałunku? Jaki rak go zabił, nim dobił czterdziestki? Z czego żyła, zanim zmarła w przytułku w wieku lat dziewięćdziesięciu? W jak marnego trupa przeistoczył się tamten wytworny oficer, kiedy jego dawne czyny bitewne nikogo już nie obchodziły? Jakie dramaty przeżyli na starość, gdy nie mieli już sił do walki  ani nawet do obrony, miotani tu i tam przez wiatr historii, przez głupotę, okrucieństwo i kondycję ludzką?
— arturo perez-reverte 'klub dumas'
Tags: quote books
mandarynka
12:24
nazywam się saad saad, co po arabsku znaczy nadzieja nadzieja, zaś po angielsku brzmi jak smutny smutny.
— eric-emmanuel schmitt / ulisses z bagdadu
Tags: quote books
Reposted fromtola tola

May 09 2010

mandarynka
20:19
Przez cztery lata, miesiąc i dwanaście dni, za każdym razem kiedy się kochali, Nikon wślizgiwała się potem razem z nim pod prysznic i powoli, w nieskończoność, mydliła mu plecy. Często kończyło się na tym, że trwała przytulona do niego jak zagubiona w deszczu dziewczynka. Kiedyś odejdę, nadal cię nie znając. Wtedy wspomnisz moje duże ciemne oczy. Moje milczące wymówki. Moje żałosne jęki przy zasypianiu. Moje troski, których nie potrafisz odegnać. Przypomnisz sobie wszystko, kiedy mnie już nie będzie.
Oparł głowę o białe kafelki pokryte skroploną parą tej wilgotnej pustyni, która tak mu się kojarzyła z jakąś postacią piekła. Nikt nie namydlał mu pleców przed Nikon i po Nikon. Nigdy. Przenigdy.
— arturo perez-reverte 'klub dumas'
Tags: books quote
Reposted byszarlotkaPatiszonetakikinkimadinsaneJestemTylkoMojafuckallbemygodellijahpatidaga

May 08 2010

mandarynka
17:24

kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej, jedynej kobiety).

— Milan Kundera Nieznośna lekkość bytu
Tags: quote books
mandarynka
09:40
6538 d7e0
Tags: books
Reposted fromamelia amelia viamusic-girl music-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl