Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2011

mandarynka
23:19
- (...) nadal mi się podobasz.
- Nawet jak jestem głupia i nic nie wychodzi mi tak jak powinno?
- Tak. Zwłaszcza wtedy.
— z rozmowy z K.
Tags: <3 me quote

February 28 2011

mandarynka
10:25
mandarynka
10:12
3574 bcb3 500
Reposted fromelenn elenn

February 21 2011

mandarynka
10:42
Tags: red dress <3
Reposted fromdelikatnienie delikatnienie viacube cube

February 18 2011

mandarynka
12:46

February 09 2011

mandarynka
23:22
6974 b10c
Tags: actors <3
Reposted fromsar-aaah sar-aaah viazur887 zur887
mandarynka
20:20
0937 884e 500
:)
Reposted byAnkovertheerczyzak

February 07 2011

mandarynka
21:50
8570 e912
Tags: movie <3
Reposted bygorzkaczekoladapeacerealityisabitchlugolabemygodindisputabelprzytulankineunundneunzigleonetteliarssaintistqueyheartattackSpiritusMovensgaweckamaraskowaSayidheythereivanamint-chickjnnazuzizazdreamcomtruewiecejniezobaczyszPunkrocpalinadorciuskasmallfryambajefascinatedkissedbyfirezakathwerciochvanillianne100sunslovekillsslowlyjinxeh
mandarynka
00:14
Tags: wishlist <3
Reposted fromfreakish freakish

February 06 2011

mandarynka
23:24
7490 f75c
Tags: <3
Reposted fromjajeczko jajeczko
mandarynka
22:08
mornings <3
Tags: <3 home
Reposted fromspencer spencer viahollyberry hollyberry
mandarynka
00:41
8777 538d 500
Tags: life fun <3
Reposted fromCatalina Catalina vianaida42 naida42
mandarynka
00:40
8625 daa2
Tags: <3
Reposted fromnereczka nereczka vianaida42 naida42

February 04 2011

mandarynka
19:48
3471 1c35
Tags: <3
Reposted fromspaghetti spaghetti viatarat tarat

February 03 2011

mandarynka
21:12
mandarynka
20:57

February 02 2011

mandarynka
22:50
Tags: <3
Reposted fromMickey Mickey viatarat tarat
mandarynka
22:26
3855 b376
Colin Firth
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viasavor savor

January 31 2011

mandarynka
09:07

Tags: <3
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viaclassicLady classicLady

January 28 2011

mandarynka
22:29
Kochać to znaczy dotykać. Bardzo piękna etymologia słowa, czyż nie? Bo chciałoby się powiedzieć, że kochanie to dotyk fizyczny i uczuciowy. Jakby tego było mało, to słowo "kobieta" najprawdopodobniej pochodzi z dialektu toskańskiego i pierwotnie znaczyło: istota lubiąca dotykanie, przytulanie się. Czyli w kobiecie etymologicznie jest już wpisany aspekt kochania, dotykania. I to też jest bardzo piękne.
— prof. Jan Miodek
Tags: quote <3
Reposted frommadialene madialene viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl