Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2011

mandarynka
22:58

February 27 2011

mandarynka
10:16
Tags: books motywator !
Reposted fromcube cube

February 18 2011

mandarynka
16:33
8683 0cf7
Tags: !
Reposted frommiauuu miauuu viaxxxxxes xxxxxes
mandarynka
12:45
148km:NO.
I want a full 12 episode season and a christmas special.

NO.

I want a full 12 episode season AND a Christmas special.

a walking metamorphosis
Tags: ! sherlock
Reposted fromsherlock sherlock viatediousuncle tediousuncle
mandarynka
12:38
6852 f0ea
Tags: !
Reposted fromcinsorium cinsorium viapsikusrene psikusrene

February 15 2011

mandarynka
14:21
9910 2b8e 500
Tags: ! motywator fun
Reposted fromopuszek opuszek viatediousuncle tediousuncle

February 07 2011

mandarynka
23:38
Tags: art fun books !
Reposted fromashe ashe viamist-ery mist-ery
mandarynka
23:15
mandarynka
00:12
2896 4a7b
Tags: ! life
Reposted fromladykenobi ladykenobi

February 06 2011

mandarynka
23:13
oh god this
Tags: life art !
Reposted fromwonderlustqueen wonderlustqueen viazur887 zur887
mandarynka
21:14

February 04 2011

mandarynka
20:11
8088 42a4
Przydałby się labirynt, aby przechować ten komiks...
Tags: ! fun
Reposted from37percent 37percent

February 03 2011

mandarynka
20:27
6271 3458 500
Tags: ! % wishlist
Reposted fromsmoczej smoczej viatrup trup

February 02 2011

23:03

When you're home alone and you can do whatever the fuck you want.

Tags: ! fun movie gif
Reposted frombun bun viamiodula miodula
mandarynka
22:57
1895 da75 500
Tags: ! life fun
Reposted fromkjuik kjuik viasavor savor

February 01 2011

mandarynka
00:49
10 najtrudniejszych rzeczy na świecie:

1.) Wstać rano od razu kiedy dzwoni budzik bez przestawiania go na jeszcze 5 minut dłużej

2.) Wnoszenie śmieci w zimne dni

3.) Otworzenie pliku z magisterką

4.) Nie sprawdzenie maila przez tydzień jeśli mamy kompa podłączonego do internetu

5.) Telefon do promotora z którym powinniśmy porozmawiać na dyżurze

6.) Nauka do egzaminu kiedy wiemy że mamy jeszcze nie obejrzane odcinki serialu

7.) Odmowa wyskoczenia na piwo w piątkowy wieczór ze znajomymi choć mieliśmy się uczyć/ pisać

8.) Wyjście z zupy po 15 minutach tak jak sobie obiecaliśmy

9.) Przerwanie rozmowy na gg by zacząć się uczyć

10.) Uczenie się.
Reposted fromzpopk zpopk viasavor savor
mandarynka
00:44
Optymalna szerokość łózka = X*0,5m+X*Y+Z*20cm, gdzie X jest liczbą śpiących, Y szerokością ich laptopów w cm, a Z ilością kotów.
— Paweł Opydo
Tags: quote cats life !
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viasavor savor

January 28 2011

mandarynka
22:24

Soup vs. Facebook

Someone I don’t know adds me on Facebook:

Someone I don’t know follows me on Soup:

Someone writes on my Facebook wall:

Someone writes reaction on my Soup:

Lose a friend on Facebook:

Lose a follower on Soup:

Error on Facebook:

image

Error on Soup:

image

(based on "Tumblr vs Facebook" in @leonorsousa's soup)

Tags: ! life gif fun
Reposted fromsawb sawb viatediousuncle tediousuncle

January 27 2011

mandarynka
20:22
6646 f822
Tags: quote life !
Reposted fromyourdesire yourdesire viaclassicLady classicLady

January 26 2011

mandarynka
18:41
2692 13c4
Tags: books !
Reposted fromthemightym themightym viatarambambam tarambambam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl