Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2011

mandarynka
23:00
6115 b62b
Stuntman Mike. He is a stuntman.
Tags: movie
Reposted fromhalucine halucine viajajeczko jajeczko
mandarynka
22:58
6226 08a5
Tags: movie quote
Reposted fromlipcoweczeresnie lipcoweczeresnie viazur887 zur887
mandarynka
02:12
8364 6dc8
Tags: movie quote
Reposted frompepperpot pepperpot viainmyveins inmyveins
mandarynka
02:09

February 05 2011

mandarynka
23:52
9750 3ece
Tags: movie gif
Reposted fromdrozdzi drozdzi viazur887 zur887

February 04 2011

mandarynka
20:18
7505 798e
Tags: movie quote gif
Reposted frompaproshek paproshek viapsikusrene psikusrene
mandarynka
20:09
8283 4045
Reposted fromchicaloca chicaloca viaclassicLady classicLady
mandarynka
20:05
Tags: TBBT movie quote

February 02 2011

mandarynka
23:07
5414 29d0
Tags: grease movie gif
Reposted fromhalucine halucine viasavor savor
mandarynka
23:07
3624 5160
Reposted fromdrozdzi drozdzi viasavor savor
23:03

When you're home alone and you can do whatever the fuck you want.

Tags: ! fun movie gif
Reposted frombun bun viamiodula miodula

February 01 2011

mandarynka
00:47
mandarynka
00:45

January 27 2011

mandarynka
21:18
1125 e8cb
I don't even have words for this
Reposted fromSupernaturalGuy SupernaturalGuy vianiedakh niedakh
mandarynka
20:28

May 13 2010

mandarynka
12:42
6993 e6ab 500

15 Things You Didn’t Know About Star Trek Infographic

Reposted fromsawb sawb
mandarynka
12:28
akurat ostatnio oglądałam.
Tags: actors movie
Reposted fromtediousuncle tediousuncle

May 11 2010

mandarynka
05:52
6239 51ce
cierpiąc na bezsenność, o 4 nad ranem obejrzałam sobie dystrykt 9. jakimś cudem nigdy wcześniej nie dotarła do mnie informacja, że to dramat. obiło mi się w pamięci, że plakaty sygnowane były przecież 'hobbitem' jacksonem (w roli producenta), ale nie aż tak, żeby być przekonaną, że to będzie coś nowatorskiego.
film jest dość... niecodzienny (żeby nie powiedzieć, że dziwny). chociaż może o 4 nad ranem wszystko jest niecodzienne.
o kosmitach, którzy przylecieli na ziemię i żyją tu w dystrykcie 9 nieopodal johannesburga. o kosmitach, których ludzie chcą przesiedlić do obozu uchodźców. i o pełnym uprzedzeń, ciapowatym pracowniku biurowym, którego los ciska w sam środek konfliktu między ludźmi a kosmitami.

ja wiem? smutne. bo w gruncie rzeczy to film o ludziach i innych ludziach. a przede wszystkim o ksenofobii.
Tags: movie about
Reposted bycl-ag cl-ag

May 09 2010

mandarynka
09:44
7544 a753
:)
Tags: movie actors
Reposted bycl-ag cl-ag

May 08 2010

mandarynka
20:53
9090 04fd 500
Tags: movie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl