Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2010

mandarynka
10:39
6701 ecf5 500
cudo znalezione wczesnym rankiem w przejściu podziemnym miasta B. w biegu na autobus ;)
Tags: motywator
Reposted fromraita raita viatiramisu tiramisu

April 15 2010

mandarynka
09:07
true.
Tags: life motywator
Reposted bycl-agrorqualmaru

April 14 2010

mandarynka
09:41
4021 f1bd
Tags: life motywator
Reposted fromsavor savor

April 10 2010

mandarynka
08:40
4610 a366
Tags: motywator
Reposted fromporcja porcja viamasala masala

April 08 2010

mandarynka
18:44
Reposted fromcappuccino cappuccino

April 07 2010

mandarynka
17:45
4370 dae3
Tags: motywator
Reposted fromangina angina viajane-doe jane-doe
mandarynka
10:39

April 01 2010

mandarynka
20:59
a może by tak żyrafą zostać.
Reposted bythuleultima thuleultima
mandarynka
20:23
Tags: motywator
Reposted byrorqualmaru rorqualmaru

March 29 2010

mandarynka
20:24

March 28 2010

mandarynka
09:54
obojetnosc mam opanowana do perfekcji.
Tags: txt motywator
Reposted fromkeep-calm keep-calm
mandarynka
09:54
Wieczne rozmowy, dyskusje, które nic nie wnoszą. Nie lubię ludzi, którzy nie analizują, nie wnioskują, nie dają sobie nic wytłumaczyć. Bo tak im lepiej. Ostatnio aż za dużo takich osób wokół. Proszę Cię o wzbudzenie w sobie empatii. O rozbudzenie w sobie tego, co zabiłaś jakiś czas temu. Chciałaś się wyłączyć ze świata, z tego co się dzieje naokoło i mieć-wszystko-w-dupie. Ale tak żyć nie będziesz. Nie ze mną.
Tags: txt motywator
Reposted fromSidhe Sidhe

March 27 2010

mandarynka
21:37
mandarynka
21:36
mandarynka
21:34
Tags: motywator
Reposted bytiramisuworldwidejasakrorqualmaruthegirlwiththedarkside
mandarynka
16:52
Tags: motywator
Reposted frombajaderka bajaderka
mandarynka
16:52
2781 639b 500
Tags: motywator
Reposted fromPaintITBlack PaintITBlack
mandarynka
09:44
6509 dac1
Tags: motywator
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

March 26 2010

09:24
6909 9581
Reposted fromdominik dominik
mandarynka
09:24
8567 db0c 500
Tags: motywator
Reposted frompsychob psychob
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl