Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2010

mandarynka
08:37
1450 866a
Tags: life motywator
Reposted fromsavor savor
mandarynka
05:07
5278 2668
Tags: life motywator
Reposted byikropkakalinarorqualmaru
mandarynka
04:46
Moja pewność siebie dramatycznie spada wieczorami i nocą.
Tags: txt life quote
Reposted fromikropka ikropka viasavor savor

May 04 2010

mandarynka
21:09
3555 1b57
generalnie to. papier. się pali. *idzie po gaśnicę*
Tags: life
Reposted fromtwojkot twojkot viasavor savor
mandarynka
16:58
1813 5914
Tags: life
Reposted fromFtabio Ftabio viapeache peache

April 24 2010

mandarynka
06:57
9766 6b26
Tags: motywator life
Reposted byfascynacjemeemkou-andricl-agrorqualmarujujeczkathegirlwiththedarksidethegirlwiththedarkside

April 23 2010

mandarynka
14:00

inne dziewczyny chyba posiadają przyjaciółki, u których można zostać na noc.

ja mam tylko kumpli, z którymi można się przespać kiedy już naprawdę nie idzie znieść tej pustki w łózku.

Tags: txt life
12:18
mandarynka
12:10
Dzieje się ze mną coś niezrozumiałego.

Jednocześnie mam siłę i opadam z sił. Jestem rozpieprzona psychicznie, a zarazem czuję, że osiągam apogeum sił umysłowych, mogłabym się uczyć codziennie do bardzo późnych godzin nocnych, mimo że wstaję bardzo wcześnie i wcale nie chce mi się spać, choć jeszcze trzy miesiące wstecz to by było niemożliwe.

Jestem wściekła, powyżynałabym najchętniej wszystkich w koło, żeby mieć ciszę i móc uczyć się w spokoju, a zarazem wcale nie chcę zostać sama. Mam potrzebę mówienia. Bardzo bardzo silną potrzebę mówienia. I tego żeby mnie ktoś słuchał. Potrafię się rozpłakać w ciągu sekundy. Skąd to się bierze? Skąd we mnie tyle sprzeczności? Skąd ta siła się bierze...?

Stoję przed lustrem i nie potrafię sobie spojrzeć w oczy.

Nie mogę słuchać muzyki. Nie rozumiem tego.


I nagle przestałam o Tobie myśleć. Tak jakbym Cię chciała wyrzucić ze swojego życia.

A przecież wcale tego nie chcę.....
Tags: txt life
Reposted frommusic-girl music-girl viasavor savor

April 17 2010

mandarynka
10:39
4494 028d
Tags: life fun comic
Reposted fromtfu tfu
mandarynka
00:28
Było w niej coś rozbrajającego. Posiadła cechę,
 o której bezskutecznie marzyła większość sztukmistrzów: miała wszystko w dupie.
Tags: quote life
Reposted fromjdeg jdeg viajane-doe jane-doe

April 15 2010

mandarynka
09:18
8378 aca0
gdyż dobry rysunek poglądowy nie jest zły.
Tags: <3 life
Reposted bycl-agrorqualmaru
mandarynka
09:07
true.
Tags: life motywator
Reposted bycl-agrorqualmaru

April 14 2010

mandarynka
09:43
Tags: life
Reposted fromtediousuncle tediousuncle
mandarynka
09:41
4021 f1bd
Tags: life motywator
Reposted fromsavor savor

April 13 2010

mandarynka
10:54
Od czasu jak usłyszałam, że samochód wpadł w ludzi na przystanku i ich pozabijał, postanowiłam, że już nigdy nie wyjdę z domu pokłócona.
— K. Nosowska
Tags: quote life
Reposted fromlugola lugola viadelikatnienie delikatnienie
mandarynka
10:14
Tags: life
Reposted fromsentymenty sentymenty viatarat tarat
mandarynka
10:14
6779 cc22
całkiem przecież, że true.
Tags: life
Reposted fromdanio danio viatarat tarat

April 10 2010

mandarynka
12:05
9963 05dc
Tags: life
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
mandarynka
10:22
5593 b9f5 500
gosh. abstrakcyjnie niewyobrażalne.
Tags: life
Reposted fromjane-doe jane-doe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl