Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2010

mandarynka
09:04

March 11 2010

mandarynka
11:08
9314 fd2b
tęsknię to mało powiedziane.
Tags: city venice italy
Reposted bybezkonserwantowkonsorcjum
mandarynka
10:50
żeby tylko móc raz jeszcze zrobić sobie spacer zakurzonymi uliczkami z campo de fiori na piazza del popolo.
Tags: city rome italy
Reposted fromtipit tipit

March 10 2010

mandarynka
18:16
świat wytrąca z równowagi. nie tylko psychicznej.
Tags: city car
Reposted frompannowacki pannowacki
mandarynka
17:54
5787 6342
ciągle gryzę się z tym, że mogłam pojechać do rosji i wszystko to zobaczyć. ale powtarzam sobie, że nie warto miesiąc męczyć psychiki, żeby nacieszyć oczy. nie z tymi ludźmi.
Tags: city russia
Reposted fromkopfmaedchen kopfmaedchen

March 09 2010

mandarynka
23:56
5141 6474
Tags: city
Reposted fromwhisper whisper
mandarynka
22:30
5626 c268 500
rzucam wszystko w cholerę i kupuję działkę w san gimignano (!)
Reposted bypacynkabrightnessbewarekonsorcjum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl