Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2010

mandarynka
12:40
Van Gogh Cake O_O
Tags: art food
Reposted fromjabberwock jabberwock viapsikusrene psikusrene

May 10 2010

mandarynka
22:31
7746 7b27 500
odwieczny problem wyjaśniony. nareszcie.
Tags: art
Reposted frommalachy malachy viaSexLoveFuck SexLoveFuck

May 05 2010

mandarynka
08:35
0928 1ed5
Tags: art
Reposted fromstriker striker vianaida42 naida42
mandarynka
05:26
więc chodź pomaluj mój świat...
Tags: art
Reposted byrorqualmarupzing
mandarynka
05:16
Tags: art
Reposted bycl-agRevv

April 17 2010

mandarynka
14:11
8897 7de8 500
Tags: art
Reposted bySigalon02rorqualmaru

April 15 2010

mandarynka
08:51
łybcia.
Tags: art
Reposted bycl-ag cl-ag
mandarynka
08:50
Tags: art
Reposted bySigalon02rorqualmaru

April 13 2010

mandarynka
09:52
absolutnie rozwalił mnie ten 'współczesny vermeer'. nawet okienko jest. i światłocień tam gdzie trzeba ;)
Tags: art
Reposted frompedroil pedroil viatediousuncle tediousuncle

April 07 2010

mandarynka
10:21
2220 9a31
Tags: art

April 01 2010

mandarynka
20:42
Berlin. I prawdopodobnie najlepszy pomnik na świecie. Projekt Petera Eisenmana i Richarda Serry.
Tags: art
Reposted byrorqualmarupzing

March 27 2010

mandarynka
21:56

March 22 2010

mandarynka
23:02
by eugenio recuenco.
Reposted byrorqualmaru rorqualmaru
mandarynka
23:00
by eugenio recuenco.
Tags: art fashion

March 20 2010

mandarynka
10:11
5466 0d35
rene magritte.
Tags: art

March 17 2010

mandarynka
15:03
4408 45ed
el greco.
Tags: art
Reposted bySigalon02rorqualmaru
mandarynka
14:51
el greco na hiszpańskim melanżu artystycznym.
— podsumowanie wczorajszego wykładu.
Tags: art me
Reposted bymaraschino88 maraschino88

March 15 2010

mandarynka
23:03
nazwałabym to nową formą pop-artu ;)
Tags: art

March 14 2010

mandarynka
13:20
4848 3f2a 500
z całą pewnością namalowałby to botticelli. gdyby jeszcze żył.
Tags: art fashion

March 13 2010

mandarynka
22:55
7174 d3ba
javier jean benavides 'tsunami wineglass'.
Tags: art
Reposted byjeschge jeschge
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl