Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2011

mandarynka
22:23
2823 bbf4
Tags: <3
Reposted fromEwels Ewels viatarat tarat

January 27 2011

mandarynka
21:18
1125 e8cb
I don't even have words for this
Reposted fromSupernaturalGuy SupernaturalGuy vianiedakh niedakh
mandarynka
21:13
6997 eb9a
Reposted fromkniepuder kniepuder viarzekomy rzekomy
mandarynka
21:09
8235 edc9
Tags: <3
Reposted fromtoffifee toffifee viakoloryzacja koloryzacja
mandarynka
20:31

January 26 2011

mandarynka
18:45
0835 b8a6 500
Tags: quote <3 gif
Reposted fromdanceavecjohnny danceavecjohnny viazur887 zur887

May 14 2010

mandarynka
22:00
Tags: drawing <3
Reposted fromelpollodiablo elpollodiablo
mandarynka
21:52
2184 1609
Tags: cats <3
Reposted fromcatsoup catsoup viadome dome
mandarynka
21:47
Tags: <3 drawing
Reposted fromsstefania sstefania viadome dome

May 13 2010

mandarynka
12:27
0294 6545 500
Tags: <3 motywator
Reposted fromkejtowa kejtowa viasavor savor

May 12 2010

21:22
6495 b74c
Tags: <3
Reposted fromkollekte kollekte

May 11 2010

mandarynka
20:41
via Tumblr
Tags: <3
Reposted fromashe ashe viadelikatnienie delikatnienie

May 08 2010

mandarynka
20:51
9073 e69f 500
...i pomyśleć, że w oryginalnym tekście ona miała być marylin monroe, a on pisarzem-gejem.
Tags: movie <3
mandarynka
20:35
8931 02e2 500
'...but you cannot kiss an idea, cannot touch it, or hold it... ideas do not bleed, they do not feel pain, they do not love... And it is not an idea that I miss, it is a man...'
Tags: movie <3 quote
Reposted bymendelraniratekprosiaczekk

May 07 2010

mandarynka
22:43
Powiedz jej, że ją uwielbiasz. Zawsze mów, że Ci zależy. Kiedy jest zmartwiona przytul ją mocno. Wyróżniaj ją wśród innych dziewczyn. Baw się jej włosami. Podnoś ją, gilgotając i siłując się. Mów jej dowcipy. Przynoś jej kwiatki tak po prostu. Trzymaj jej rękę.. po prostu trzymaj. Rzucaj jej kamyk w okno w nocy. Pozwól jej zasypiać w swoich ramionach. Pozwól jej się złościć na siebie. Powiedz jej, że pięknie wygląda. Kiedy jest smutna zostań przy Niej. Nawet jeśli nic nie mówi. Spójrz jej w oczy i się uśmiechnij. Całuj ją po szyi. Tańcz z nią nawet jeśli nie ma muzyki. Całuj ją podczas deszczu. A kiedy się w Niej zakochasz. Powiedz jej o tym. Tylko nie złam jej serca, Ona wie co to ból.
Tags: txt life <3
Reposted fromTangledUp TangledUp viaszarlotka szarlotka
mandarynka
14:32
muszę przejść z Tobą najgorsze burze by wiedzieć jak wiele jesteśmy w stanie razem przetrwać. Muszę od Ciebie odetchnąć czasem choćby jeden dzień żeby wiedzieć jak bardzo mogę za Tobą tęsknić. Muszę z Tobą rozmawiać o swoich najbardziej skrytych,a zarazem obciachowych rzeczach by wiedzieć jak cudownie jest się śmiać z samych siebie. Muszę przyjąć zaproszenie na romantyczną kolacje jaką są hot-dogi na Orlenie by wiedzieć jak bardzo potrafimy być spontaniczni w naszym związku. Muszę zachowywać się jak nienormalna w publicznym miejscy by wiedzieć ile wad jesteś w stanie we mnie zaakceptować. Więc po co robić kolorową bajkę ze swojego życia i nie zaznać wówczas prawdziwej, szczerej i bezwzględnej miłości?
Tags: quote <3
Reposted frommaybeyou maybeyou viatarat tarat
mandarynka
14:27
-otwórz!
-Nie ma mnie!Pojechałam do Peru!
-No to otwórz bo muszę ci podlać kwiaty!
Reposted fromjdeg jdeg viaikropka ikropka
mandarynka
12:14
8872 5f61 500
masz ognia...?
Tags: music <3
Reposted bycl-ag cl-ag

May 04 2010

mandarynka
11:13
4028 7593
Tags: movie <3
Reposted bylotterlebenrorqualmarudrozdzi

April 28 2010

mandarynka
10:55
9510 50f5
Tags: movie <3
Reposted bycl-agrorqualmaru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl